Tumblelog by Soup.io
 • brzask
 • aauaa
 • KiranKumar
 • pumpernikiel
 • klezmer
 • lonelygirl15
 • bylejaka
 • wakna
 • maardhund
 • idzsobie
 • kombinat
 • bonjourkitty
 • needs
 • XrayseX
 • crazyassshit
 • corvax
 • kwiatpomaranczy
 • mrrru
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

8257 6bbc 500
Reposted bynineinchnails nineinchnails

July 23 2017

4632 c840 500
Reposted fromsarazation sarazation viaMyBlackWings MyBlackWings
6682 a359
Reposted fromMuppet Muppet viahouda houda
9870 9b44 500
Reposted fromjottos jottos viaajdzilla ajdzilla
6412 ed4e 500
Reposted fromdjLangley djLangley vialenifca lenifca

Szarość nie niweczy bynajmniej różnicy między bielą a czernią, a zmierzch – różnicy pomiędzy nocą i dniem.

— N. Bobbio
Reposted fromyubaba yubaba viasadporn sadporn
4150 28a5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapuremindx puremindx

Gabrielle Aplin - Miss you


then you tell me that you miss me...
Reposted byheartbreak heartbreak
Nie będę kłamał nie stanowię całości zostałem rozbity i rozebrany któż się pochyli kto zainteresuje tymi fragmentami ja sam jestem tak bardzo zajęty kto może sobie przypomnieć formę mojego wnętrza w tym zamieszaniu gorączkowym ruchu (...) ja sam zapytany nagle nie mogę sobie przypomnieć
mówią o mnie że żyję
— T. Różewicz
Reposted fromzoo zoo viagdziejestola gdziejestola
2231 9153 500
Julian Tuwim " Wszystko "
Reposted fromdeviate deviate viagdziejestola gdziejestola
2009 41e5 500
Reposted fromprecious precious viagdziejestola gdziejestola
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan via2708 2708
Reposted fromshakeme shakeme viancmsp ncmsp
3359 bc58
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakotfica kotfica
3053 e2da 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaimpulsivee impulsivee
7220 6693 500
Podobno za każdym sukcesem mężczyzny stoi jakaś kobieta.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
6907 26a1
Reposted fromoutoflove outoflove viagronsaker gronsaker
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl