Tumblelog by Soup.io
 • jointskurwysyn
 • aauaa
 • KiranKumar
 • pumpernikiel
 • klezmer
 • lonelygirl15
 • bylejaka
 • wakna
 • maardhund
 • idzsobie
 • kombinat
 • bonjourkitty
 • needs
 • XrayseX
 • crazyassshit
 • corvax
 • kwiatpomaranczy
 • mrrru
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

5219 83a3 500
Reposted fromkaiee kaiee viahardkorwey hardkorwey
5805 28b8
Reposted fromnaich naich viacoloredgrayscale coloredgrayscale
Reposted fromgruetze gruetze viacoloredgrayscale coloredgrayscale
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaSanthe Santhe
6554 291a 500
Oi where's your house licence cunt?
Reposted frommachinae machinae viacornymistick cornymistick
6506 86b0
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
6515 b042 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
6523 dc6a 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
9388 b0db
Reposted frombrumous brumous viasolivagant solivagant
3220 15f5 500
Reposted fromgruetze gruetze viaamphetaminelogic amphetaminelogic
Reposted fromsilence89 silence89
9354 4432 500
Reposted fromsavatage savatage viaponurykosiarz ponurykosiarz
0072 4f13 500
Reposted fromelles elles viaponurykosiarz ponurykosiarz
spotkałem ją jeszcze potem - wyglądała jak piąta pora roku - ta między jesienią, a zimą - już bez kolorów liści, a jeszcze bez skrzącego śniegu. najgorsza pora roku, jaką tylko potrafiłem sobie wyobrazić.
— "Proste formy liryczne o tym, jak życie jest prze."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasapnai sapnai
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl